Hướng dẫn cập nhật múi giờ trên CentOS

1561785322-timezone-tre-n-centos.png

Cài đặt NTP, link file timezone của Việt Nam vào /etc/localtime

Lưu ý nếu link báo tồn tại thì xóa file /etc/locatime đi

Kiểm tra lại thời gian:

Rất thích bài viết này? nhận thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận
Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
Bài viết liên quan
About Author