Hướng dẫn cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

1561785613-php7-logo.png

Cài đặt remi repository:

Bật remi-php7 (để không lẫn với php5)

Hoặc nếu muốn cài php5.6 thì dùng lệnh này:

Cài đặt php và một số module thông dụng:

Check phiên bản và module php:

Cài đặt Zend Opcache để tăng tốc xử lý php: (cache các file php đã được biên dịch để giảm tải CPU)

Bật cli: (bỏ dấu ; trước dòng và cho giá trị = 1)

Restart php-fpm

Rất thích bài viết này? nhận thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận
Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
Bài viết liên quan
About Author